Lovely Garden
...
 
 
 
 
 
 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

   Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

Hoe word je vrij van porno?
 
 
 
Hoe word je vrij?
 
Hoe word je vrij van de dwingende macht van porno? Alleszins niet door dit te lezen en er niets mee te doen. Wees niet de zoveelste dwaas die het antwoord leest, ermee instemt en vervolgens niet eens de tijd en moeite wil nemen om ermee aan de slag te gaan. Als je echt vrij wilt worden, lees de onderstaande adviezen dan echt met aandacht en breng ze krachtig in praktijk, regelmatig, zoveel als nodig! Sta niet toe dat iets anders je afleidt. Niemand kan jou vrij maken, zonder dat jij het zelf heel graag wilt. Het is jouw wilskracht, jouw keiharde keuze, jouw volharding die het doen. Wat je hieronder leest, is wat Gods vrijheid en herstel brengt. Doorloop alle stappen. Afhankelijk van het feit of je Jezus al langer kent of nog niet, kunnen sommige stappen wat nieuw zijn voor je. Als je vragen hebt kijk dan eens wat langer rond op deze website, zodat je gaat begrijpen waar het over gaat, als we spreken over het bloed van Jezus of demonen. Maar laat niets je tegenhouden om echt VRIJ te worden. Vecht ervoor, want het is letterlijk van levensbelang! Porno is geen spelletje, waar je makkelijk mee om kunt gaan. Het is een diepgeworteld kwaad, dat keiharde actie vraagt, wil je ervan af komen. Zodra je een kiert open laat staan, kan er een sliert van onreinheid naar binnen sijpelen. Het belangrijkste is dan ook een keiharde, radicale keuze; dag na dag. Overloop deze stappen zo vaak als nodig, tot je geheel vrij bent.

Dit zijn de stappen, die je moet zetten:

BELIJDEN

Erken tegenover God dat je iets ernstig fout gedaan hebt, door je over te geven aan porno. Erken (ofwel, belijd) dat je in diepe mate hebt gezondigd. Toegeven en belijden van je fouten is de allereerste stap. Als je ontkent dat je een hele ernstige en grove fout begaan hebt, kan God je niet vergeven. Je moet inzien hoe erg het is dat je jezelf zo hebt laten besmeuren en vervuilen met grove onreinheid. Dit zegt de Bijbel hierover: "Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan." (1 Johannes 1:9, 10) Erken het kwaad dat je deed. Beken dat je schuldig bent. En vraag Gods vergeving, in de naam van Jezus Christus.

KIEZEN

Kies er dagelijks opnieuw voor om rein te leven. Hiermee valt of staat je vrijheid: of je echt kiest en blijft kiezen voor zuiver leven. Kies met heel je hart, elke dag weer. Dit is een keuze op leven of dood. Kiezen voor zuiverheid brengt leven (=eenheid met God), kiezen voor onreinheid brengt dood (=scheiding tussen jou en God). Het is vooral belangrijk om de juiste keuzes te maken, als je je zwak voelt. Geef niet toe, maar wordt een vechter!

ONTVANG VERGEVING

Ontvang vergeving. Door het offer dat Jezus Christus bracht aan het kruis, werd jouw straf weggenomen. God heeft zijn Zoon als verzoeningsoffer laten sterven, voor de schuld van de hele wereld - ook voor jou!

Dit is de kern van de Bijbel: God brengt zelf oplossing voor de overtredingen van de mens, door te sterven voor ons en zo de straf voor onze zonden op zich te nemen. Dat is jouw redding. Het is de grootste kracht in het universum: Jezus die jouw straf heeft gedragen, zodat jij bevrijd kunt worden en in Gods nieuwe zuiverheid kunt gaan leven, elke dag weer! Je kunt dat pas ervaren, als je Gods vergeving ONTVANGT! Hoe schuldig je je ook voelt, als je je fouten erkent en beleden hebt aan Jezus, dan VERGEEFT Hij je. ONTVANG zijn vrijspraak! BEGIN een nieuw leven.

VERGEEF JEZELF

Vergeef jezelf. Als God jou vergeeft, dan moet jij ook jezelf vergeven. Wie ben jij om jezelf niet te vergeven, als de almachtige God jouw wel vergeeft? Zelfveroordeling helpt niemand: jouzelf niet, God niet, je naaste niet. Het is onzin. Zelfs al faal je duizend maal, Jezus vergeeft je steeds opnieuw, als je oprecht en keihard blijft doorvechten om vrij te worden. Jij hebt dus alle reden om niet in schuldgevoel te blijven zitten, maar om op te staan in Gods licht, dat vol liefde op jou schijnt. God vergeeft je! Vergeef ook jezelf. Stap in Gods vergeving en wees vrij!

VECHT NIET ALLEEN

Wees heel eerlijk en open met een vertrouwenspersoon. Dat kan een moeilijke stap zijn, maar het is een hemelse sleutel om vrij te worden en te blijven. Zoek iemand met wie je kunt praten over je worsteling en je verlangen om vrij te worden en bid er samen regelmatig voor. Dit is wat de Bijbel zegt: "Beken dus aan elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van iemand die de wil van God doet, bezit een krachtige uitwerking." (Jakobus 5:16) Het is veel gemakkelijker het kwaad te overwinnen samen met iemand anders, dan op je eentje. Als je getrouwd bent, deel het dan op zijn minst ook met je partner. Durf er eerlijk over te zijn. Dat breekt de macht van duisternis. Openheid is licht, verborgenheid is duisternis. Kies voor het licht, want daar heeft duisternis geen vat meer op je.

VRAAG VERGEVING

Vraag vergeving voor je overtredingen aan mensen om je heen, die eronder geleden hebben: je partner, je kinderen, vrienden, relaties, wie dan ook. Breng je fouten in het licht! Dit is iets wat heel krachtig Gods herstel in je leven brengt: je zonden openlijk erkennen en aan betrokken mensen vergeving vragen. Je vernedert jezelf, waardoor je van God juist herstel van je waarde zult ontvangen.

Dat is voor de meesten een moeilijke keuze. Maar nogmaals: de zegen die je erdoor krijgt, hoe vernederend en pijnlijk het aanvankelijk ook is, is veel groter dan je denkt. Je leeft niet op een eiland. Jouw levensstijl beinvloedt mensen om je heen. Je hebt je partner niet de trouw en de liefde gegeven, waar hij/zij recht op heeft. Dat is verkeerd. Door dat openlijk te erkennen en vergeving te vragen, open je een weg naar diep herstel van vertrouwen en intimiteit.

Mensen die hun zonden durven erkennen, worden uiteindelijk veel hoger geacht door iedereen, dan zij die hun zonden verstoppen. Kies voor openheid en eerlijkheid en je zult Gods licht in je leven ervaren, als een heldere, genezende, versterkende en bevrijdende kracht.

WEERSTAAN

Weersta elke seksuele zonde. Spreek hardop uit, dat je elke vorm van seksuele zonde absoluut weerstaat. In je verleden heb je toegang verleend aan deze zonden. Door uit te spreken dat je ze weerstaat, sluit je deze toegangspoorten af. Dat is een belangrijke stap die je moet zetten. Spreek het met volle overtuiging uit: 'In naam van Jezus Christus weersta ik elke vorm van seksuele zonde, zoals...' Noem specifieke dingen op waaraan je je schuldig hebt gemaakt. Het hardop verwerpen van verleiding is heel krachtig!

STUUR DEMONEN WEG

Stuur onreine geesten (demonen) weg uit je leven. Hierbij kun je ook hulp van andere christenen vragen. Maar helaas zijn mensen die ervaring hebben in het bidden voor bevrijding dun gezaaid. Daarom is het nodig dat je dit in de eerste plaats zelf aanpakt! Je moet weten dat iedereen die gelooft dat Jezus Christus zijn Redder is, een kind van God wordt. Als kind van de almachtige God heb jij gezag over onreine geesten! "Ik geef je macht over de hele legermacht van de boze", zegt Jezus Christus in de Bijbel.

Als jij IN NAAM VAN JEZUS CHRISTUS beveelt dat de geesten van bijvoorbeeld perversie, lust, masturbatie, hoererij, flirten, lichaamsverering, verkrachting, homofilie enz. je leven moeten verlaten, dan moeten ze verdwijnen.

Dat is erg belangrijk, want seksuele zonde brengt demonen in je leven. Geesten zie je niet, maar ze zijn er wel degelijk en ze beinvloeden je denken en je gevoelens. Veel mensen die zich afkeren van porno (of andere perverse seksvormen) merken dat ze het verschrikkelijk moeilijk vinden om rein te worden. Ze worden bestookt met allerlei onreine gedachten en hebben een intense drang naar seks op een onzuivere manier. Dat komt in veel gevallen omdat er geesten zijn, die deze gedachten ingeven.

Stuur deze geesten nadrukkelijk weg uit je leven! Het kan helpen als je je handen op je hoofd en buik legt en dan deze geesten beveelt te verdwijnen. Als je niet bekend met met de geestelijke realiteit, waar de Bijbel over spreekt, dan begrijp ik dat je dit bizar of angstaanjagend kunt vinden. Jezus gaf de gelovigen de nadrukkelijke opdracht om boze geesten uit te drijven. Overal waar Jezus kwam, dreef hij bij duizenden mensen boze geesten uit. Het is een fundamenteel onderdeel van het werk van Jezus op aarde.

Hij wil jou ook bevrijden van onreine geesten, die je geestelijk huis bezet houden. Stuur ze daarom weg in ZIJN NAAM.

BLOED VAN JEZUS

Nog iets wat heel vreemd kan klinken, als je de realiteit van Jezus Christus nog niet hebt ontdekt, is het volgende: het bloed van Jezus Christus beschermt je en bevrijdt je. Dat komt doordat het bloed van Jezus Christus de losprijs is, waarmee God jou heeft vrijgekocht uit de macht van het kwaad. Jezus hing aan het kruis en bloedde uit heel zijn lichaam. Hij was zo bedekt met bloed, dat je nauwelijks nog zag dat Hij een mens was, zegt de Bijbel. Hij was letterlijk het offer dat geslacht werd, voor de vreselijke schuld van heel de mensheid. Het is het bloed van Jezus Christus dat jou vrij maakt van je schuld en onreinheid.

Als jij uitspreekt, dat je jezelf onder het bloed van Jezus stelt, dan plaats je jezelf onder de reinigende, vergevende, wonderlijke kracht van de almachtige God. Nogmaals: het is het bloed van God zelf, dat in Jezus Christus heeft gevloeid, als offer voor jouw fouten. Dat offer is jouw redding. Spreek het hardop uit: "Ik plaats mezelf onder het bloed van Jezus Christus" Het is misschien wat vreemd, maar je zult merken dat het buitengewoon krachtig is.

ONDERWERP JE AAN JEZUS

Onderwerp je geest, ziel en lichaam heel bewust aan Jezus Christus. Doe dat ook hardop, zodat de geestelijke wereld het hoort. Je hebt je hele wezen, je lichaam, geest en ziel onder de heerschappij van onreinheid geplaatst, door toe te geven aan perverse zaken. Nu moet je jezelf heel bewust onder de heerschappij van Jezus Christus en de hemelse Vader plaatsen. Dat breekt de macht van het kwaad op je en laat de kracht van God meer in je doorwerken.

DANK GOD

Dank God voor zijn herstel in je leven. Dank Hem voor het feit dat Hij je vergeeft. Dank Hem voor het feit dat Hij je niet langer veroordeelt. Dank Hem voor zijn liefde en zijn hulp. Dank God voor de heilige Geest die Hij je zo graag geeft, als je erom vraagt.

Door God te danken, breek je de macht van zelfveroordeling en zelfmedelijden en zo open je de weg voor Gods herstel om in je leven te komen. God danken brengt echt de kracht van God in je leven. Onmiddellijk. Je zult dat steeds weer merken. Dit zegt de Bijbel over dankzegging: "Alleen met dankbaarheid eer je mij, alleen zo zul je mijn hulp ervaren." (Psalm 50:23) Een andere vertaling van dit vers, voegt er een extra dimensie aan toe: "Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien." (Psalm 50:32

Maak er een levenshouding van om elke dag God steeds weer te danken. Je zult er verbaasd van zijn hoeveel vreugde en kracht, hoop en moed dat geeft. God dagelijks overvloedig danken is echt een sleutel tot geluk!

HOU VOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Het is van het grootste belang dat je steeds weer en steeds weer en steeds weer opstaat als je weer gevallen bent. Geef nooit op! Lees deze tekst opnieuw en opnieuw en opnieuw en ga door. De overwinnaars zijn niet zij die het van het allereerste begin perfect doen, maar die door verlies en tegenstand heen, door schade en schaamte DOORKNOKKEN! Als je gevallen bent, komt de duisternis met leugen en schuldgevoel om je van God weg te houden. Geef daar niet aan toe. JE BENT GEEN VERLIEZER!!!! JE BENT GEEN VERLIEZER!!! Dat zet ik zo groot en vet, omdat de leugenaar (zoals Jezus de duivel noemt) je altijd leugens wijsmaakt. Een kenmerkende leugen is: Je bent een verliezer. Je kunt niet vrij worden. Het zal je nooit lukken. GELOOF HET NIET!!! Als je echt volhardt, zla God je niet alleen vrij maken, maar dan zal Hij je zelfs tot een machtig licht voor veel andere mensen maken.
Bedenk dat er talloze mensen jou voorgegaan zijn, die door gruwelijke zonden gebonden waren, maar toch bevrijding hebben gevonden en die daarna een instrument van God geworden zijn. Ga dus door. Bid met anderen. Wees eerlijk en open. Durf je fouten erkennen, want dat breekt de macht van duisternis. En doe alles wat je kunt om in de diepe zuiverheid van God te leven. Het zal je rijker en gelukkiger en sterker maken dan wat dan ook. Het korte genot van onzuiverheid is niets tegen de eeuwige vreugde van een zuiver leven met God, in zijn rust, vrijheid en goedheid. Laat het niet roven!
 
(Real-Life)

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl