Lovely Garden
...
 
 
 
 
 
 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

   Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

Het gevaar van valse seks
 
 
Het gevaar van valse seks
 
Porno is een makkelijke en goedkope om oppervlakkig seksueel genot te ervaren.
Maar het geeft je geen geluk. Geen bevrediging. Je hart blijft leeg, ongelukkig en gefrustreerd.
 
Er is geen liefde, geen intimiteit, geen geborgenheid. Het belangrijkste kenmerk van gezonde mooie seks, het delen van liefde met een ander, is er niet - integendeel. Je bent alleen met een leugen. Het is vals. Maar het is niet alleen bedrog, het is zelfs uitermate schadelijk voor echte liefde en ware intimiteit. Porno vernietigt daardoor een bron van diep geluk. Het is niet makkelijk jezelf los te wringen uit de verstikkende greep van pornografie. Maar als je echt weet hoe verwoestend het is dan helpt dat je om door te bijten, tot je vrij bent. Op deze pagina kun je een lijst vinden met een aantal bekende gevaren van porno. We willen je helpen de levensvernietigende gevolgen ervan onder ogen te zien, zodat je super-gemotiveerd wordt om er voorgoed mee te stoppen. God wil je echte liefde en echte intimiteit leren ontdekken. Dat is oneindig veel mooier en beter dan het onechte. God is de bron van liefde. Hij heeft seks gemaakt. Hij is dus degene die je het echte kan geven. En hij wil je helpen om vrij te worden van de ontaarde, perverse, verwoestende vormen ervan. De voorwaarde om vrij te worden is weldat jij het zelf echt wilt. Lees daarom eens onderstaande tekst. Het zal je aanmoedigen om te breken met het valse en te gaan voor het zuivere.
NIKS LIEFDE
 
God heeft seks heeft bedoeld als een geweldige vreugde tussen man en vrouw. Het is een hemels geschenk van God aan de mens, om samen wondermooie liefde te ervaren. Porno geeft jou tijdelijke egoistische kicks, die niets, maar dan ook niets met liefde te maken hebben. Het gaat enkel en alleen om jouw eigen bevrediging, zonder dat je liefde geeft of ontvangt. Er is geen bevrediging, geen intimiteit, geen liefde. Het is vals, op jezelf gericht en maakt je tot een slaaf van een valse vorm van onechte seks. Porno heeft niets maar dan ook niets met liefde en intimiteit te maken - integendeel!
LEEG
 
Seks zoals God het bedoeld heeft, bevredigt veel meer dan je lichamelijke behoefte: het vult je met een wonderlijk gevoel van aanvaarding, geborgenheid en geluk. Het bevredigt een diepe behoefte van je hart. Dat komt omdat er in ware seksualtieit diepe waardering en koestering van elkaar plaatsvindt. Porno doet dat in het geheel niet. Het laat je nog leger achter, dan je al was. Het benadrukt de leegte in je leven alleen maar.
GEVANGENIS
 
Valse seks maakt je tot een gevangene. Het is iets wat je niet wil loslaten. Veel mensen die beginnen met pornografie of andere vormen van verkeerde seksualiteit, zakken er steeds dieper in weg. Het is letterlijk een gevangenis, waar je niet zomaar uitkomt. Jezus wil en kan je vrij maken, als je je fouten openlijk erkent en ermee breekt. In het artikel HOE WORD JE VRIJ? kun je lezen hoe je vrij wordt. Lees het eens en breng het in praktijk! God wil je bevrijden uit de gevangenis van onreinheid!
VUIL
 
Het hebben van een zuiver hart is een van de belangrijkste vereisten om met God te kunnen leven. Dit zegt de Bijbel: "Wie mogen de berg van de Heer bestijgen, wie zijn heilige tempel binnengaan? Wie rein zijn van hart en handen, geen afgoden vereren, geen valse eden afleggen. Op hen rust de zegen van de Heer, hij doet hun recht." (Psalm 24:3-5) Zonder zuiverheid van hart en handen kun je niet dicht bij God leven. Valse seks vervuilt je gedachtenleven. Je wordt er geestelijk onrein door. Je hele denken wordt pervers. Deze onreinheid houdt je weg van Gods grootheid.
SCHEIDING
 
Valse seks doet een enorme muur ontstaan tussen God en jou. Het is ook een muur tussen jou en andere mensen. Je wordt geisoleerd in je leugenachtige leven met valse minnaars. Het brengt, zonder dat je het beseft, een scheiding tussen jou en God en tussen jou en andere mensen.
LEUGENBEELDEN
 
Porno vult je gedachten met beelden van naakte lichamen, waardoor je niet meer zuiver kunt kijken naar het lichaam van je eigen (toekomstige) partner. Je zult hem of haar immers onbewust vergelijken met de vaak veel mooiere lichamen van opgepoetste en kunstmatig bijgewerkte foto's op internet of TV. Op die manier kan porno je relatie met je ware partner vernietigen. Ik ken een jongeman die een pracht van een vrouw heeft. Slank, mooi en aantrekkelijk. Maar hij kon niet van haar genieten omdat ze niet even gepolijst mooi was als de kunstmatige beelden die hij jarenlang had gezien op internet. Dat is heel triest... God wil je wel helpen om vrij te worden van die beelden zodat je wel met liefde, waardering en dankbaarheid naar je partner te kijken.
 
AFWIJZING
 
Als je je overgeeft aan porno, laat je eigenlijk zien dat je niet gelukkig en tevreden wilt zijn met je (toekomstige) partner. Voor de partner die weet dat de ander met porno bezig is, kan dat een zeer diepe pijn met zich mee brengen. Het veroorzaakt een gevoel van afwijzing en niet-voldoen, waardoor liefde en openheid verloren gaan. Veel gezinnen zijn verwoest door porno. Jouw (toekomstig) huwelijk kan ook verwoest worden, als je eraan toegeeft. Het vernietigt de belofte van trouwe toewijding aan je partner.
 
DEMONEN
 
God heeft je lichaam gemaakt als een zuiver en heilig huis. Je lichaam is bedoeld om een woning te zijn van de heilige Geest van God. Door jezelf over te geven aan porno, open je je geestelijk huis (je innerlijk) voor tal van onreine geesten. Deze geesten kunnen je hele leven gaan beheersen. Ze controleren je gedachten en gevoelens.

Jezus Christus wil je volkomen vrij maken van deze geestelijke gebondenheid. DOOD God zegt in de Bijbel zegt dat een vreemde vrouw een poort is naar het dodenrijk. In de eerste plaats wordt daarmee de geestelijke, innerlijke dood bedoeld. Lees eens aandachtig deze woorden uit de Bijbel: "De dwaasheid is als een vrouw die verleidt, haar lippen zijn zoeter dan honing, haar woorden gladder dan olie, maar ten slotte zijn ze bitter als gif, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Ze sleept je het graf in, ze neemt je mee naar het dodenrijk. Zij wil je afhouden van de weg naar het leven, daarom kiest zij dwaalwegen, zonder dat je het merkt. Kinderen, luister nu naar mij, verwerp mijn woorden niet. Blijf bij die vrouw vandaan, ga zelfs niet langs haar deur, want je zult je eer verspelen, je leven verspelen, zij kent geen medelijden." (Spreuken 5:3) "Ze wist hem te overreden, hem over te halen met haar vleiende woorden. Hij ging onmiddellijk achter haar aan, als een os op weg naar de slacht, als een hert dat in een strik loopt, als een vogel die in een net vliegt. Hij begrijpt niet dat het hem het leven kost, tot de pijl in zijn lichaam dringt. Kinderen, luister nu naar mij, schenk aandacht aan mijn woorden. Laat je niet verleiden door zo’n vrouw, laat je niet door haar meelokken. Want ze heeft al veel slachtoffers gemaakt, tallozen heeft ze van het leven beroofd. Haar huis is het voorportaal van het dodenrijk, daar begint de weg naar de dood. Het is een deur naar de dood. Naar de afgrond." (Spreuken 7:21-27)

VLOEK

God zegent je in overvloed, als je je afkeert van alles wat verkeerd is. Een basisprincipe dat in de Bijbel onderwezen wordt is: Doe het goede en je zult de zegen van je hemelse Vader ontvangen. Doe het kwade en je zult de zegen missen en zelfs onder een vloek komen te staan. Zonder de zegen van God kun je niet leven in blijvende vrede, geluk en vreugde. Kiezen voor het kwade kan wel even genot geven, maar het verwoest je geluk. Daarom zegt God: kies wie je wilt dienen, de duisternis of het licht. Het licht geeft je het leven. Duisternis geeft je dood. Dood in je hart, dood in je liefdesleven, dood in je relatie met God, dood op veel vlakken van je leven. Het schakelt het goede uit en opent de deur voor het kwaad... Kies wie je wilt dienen!

SCHULD

Door jezelf over te geven aan porno blijf je met een schuldgevoel achter, waardoor je niet meer echt open durft zijn naar je (toekomstige) partner toe. Porno kan je relatie verwoesten, omdat je hart niet meer onbesmet is voor je partner, maar een duister geheim koestert. Echte openheid en een echt intieme relatie is daardoor niet meer mogelijk. Je bent gedwongen om als een leugenaar door het leven te gaan. Alleen als je je radicaal afkeert van de leugen en als je je verkeerde daden openlijk bekent, is er bevrijding en herstel mogelijk. En dat is wat God je heel graag wil geven. Durven eerlijk erkennen dat je gevallen bent geeft de mogelijkheid om de schade te herstellen en weer op het rechte pad te komen.

ONRUST

Je gooit je innerlijke rust weg, als je toegeeft aan porno. Schuld brengt altijd onrust met zich mee. Een bedrukt geweten veroorzaakt veel spanningen. Als je ver weg blijft van porno, blijf je innerlijk zuiver en bewaar je de innerlijke rust. De rust die een leven in reinheid je geeft, is een grote sleutel tot echt levensgeluk! De vrede van God is een kostbaar geschenk van Jezus, die je niet mag laten roven door de korte bevrediging van seksuele begeerte. De onrust van een bezwaard geweten kan je langzaam maar zeker kapot maken.

LEVENSDOEL

Porno staat de volmaakte uitwerking van Gods plan met je leven in de weg. Ongehoorzaamheid aan God belemmert zijn plan met je leven. Een boom die zijn wortels uitslaat naar giftig, water, zal ziek worden. Een verziekte boom zal geen goede vruchten dragen. God heeft je geroepen om een boom te zijn, die zijn wortels uitslaat naar zuiver water, zodat je een gezonde, sterke boom bent.

Kies ervoor om een zuiver kanaal van God te zijn. Dan kan Hij een machtig mooi plan met je leven vervullen.
 
RESPECTLOOS
 
Porno steelt je zuivere waardering voor anderen. Je gaat anderen zien als lustobjecten, in plaats van met respect en oprechte liefde te kijken. Heel je denken wordt daardoor vuil en beestachtig. Je kunt mensen niet meer als gewoon mensen zien, maar je ziet een mens als een brok vlees. Je verliest het normale respect voort je medemens. KWAAD Jezelf overgeven aan zaken als porno opent een poort voor duisternis in jouw leven. Als het kwaad een open poort heeft in je leven, kan het veel verwoesting veroorzaken, zowel op geestelijk, emotioneel, psychisch als lichamelijk vlak (ziekte). Satan probeert door verleidingen altijd een ingang te krijgen in je leven. Wees je daar bewust van. Het lijkt soms als een onschadelijk toegeven aan een gevoel, maar het kan een deur openen naar een stroom van duisternis in je leven. Geef er niet aan toe! Vecht, want je leven hangt er vanaf!
GEEN PLAATS
 
Misschen wel het ergste gevolg van leven in seksuele perversie, is dat je daardoor geen plaats krijgt in het koninkrijk van God. Lees wat de Bijbel hierover zegt: "Want u moet goed beseffen, dat iemand die ontucht pleegt, onzedelijk leeft of hebzuchtig is – dat is een vorm van afgodendienst – geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God zal krijgen." (Efeze 5:5) Alle reden dus om te vechten voor je leven - letterlijk!
Doe er alles aan om zuiver en vrij te worden.
 
Het artikel HOE WORD JE VRIJ? kan je alvast op weg helpen.
Investeer alsjeblieft in je vrijheid en je levensgeluk. Niet alleen je aards geluk, maar oo je eeuwig leven met God. Hij wil je vrij! Hij wil je in zijn armen sluiten. Hij houdt zielsveel van je. Ontdek zijn liefde en vecht tot je een vrije man of vrouw bent!
 
(Real-Life)

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl