Lovely Garden
...
 
 
 
 
 
 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

   Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

Laatste artikelen
 
 
Liefde is geen lust.

 

Seks is een wondermooi geschenk van God aan de mens. Hij heeft het gemaakt als iets heel kostbaars. God wil dat jij optimaal kunt genieten van seks. Juist daarom is het zo belangrijk dat je radicaal breekt met elke vorm van porno.

     Want porno is een perverse, onnatuurlijke, respectloze en egoistische misvorming van seks.

Het heeft niets te maken met liefde, maar is een agressieve werking van onnatuurlijke, egoistische lust. Seks is bedoeld als een liefdesspel tussen twee mensen, die echt van elkaar houden en die hun leven in trouw aan elkaar hebben toegewijd. Seks is niet bedoeld als iets wat op zich staat, maar als een hoogtepunt in een intieme, persoonlijke relatie tussen twee mensen, die zichzelf naar geest, ziel en lichaam blootgeven aan elkaar.

Porno staat haaks op wat liefde is. Meer nog: het verwoest zelfs liefde, omdat het je egoisme zo sterk stimuleert.

 
Jouw genot is het enige wat telt. Je ziet de ander als een gebruiksvoorwerp, om jouw wilde begeerten te bevredigen, in plaats van je innerlijk met de ander te verbinden en als twee personen intens van elkaar te genieten. Bij lust heb je geen interesse in de ander, behalve in het genot dat hij of zij jou op dat moment kan geven. Je gebruikt letterlijk het lichaam van een ander voor jezelf. Daarom haat God het zo, want het botst in elk opzicht met liefde. God is de bron van alles wat goed is, zegt de Bijbel (Jakobus 1:17). Hij geeft echte liefde, zuivere seks en heerlijke vriendschap. Hij schenkt trouw en puurheid. Hij maakt je emotioneel en geestelijk gezond en laat je genieten van je huwelijkspartner. Satan is de bron van alles wat tegen God in gaat (Johannes 8:44). Hij keert Gods gaven om tot iets pervers, die geen geluk maar verwoesting brengen.
 
Liefde bouwt op. lust breekt af.
 
Als God seks geeft, dan is het een zegen.
Als seks beinvloedt wordt door satan, dan wordt het een vloek.
In de Bijbel geeft God volgende dringende waarschuwing:
 
"Kinderen, luister naar mij, schenk aandacht aan mijn woorden. Volg de wegen van zo’n vrouw niet, dwaal niet op haar paden. Veel slachtoffers heeft zij gemaakt, talloos velen zijn door haar geveld. Haar woning is de toegang tot het dodenrijk, van daar daal je af tot in de kamers van de dood. (Spreuken 7:24-27)
 
Seksuele zonde is een toegang tot het dodenrijk.
De poort naar de onderwereld, waar machten van de dood heersen. Wil jij je leven openen voor dat soort machten? Wil jij dat demonen uit het dodenrijk vrije toegang krijgen in jouw leven? Ik denk het niet. De Bijbel maakt duidelijk dat mensen die toegeven aan zonde in de greep kunnen komen van demonen (Lukas 11:14-24). Wat zijn demonen? Geestelijke wezens, die als doel hebben de mens van Gods liefde en waarheid weg te leiden. Deze geestelijke wezens staan onder heerschappij van satan, de duivel, die Gods oervijand is.
 
 
In de praktijk blijkt dat veel mensen die zich
hebben overgegeven aan porno,
bevrijding nodig hebben van demonen.
 
Als je beinvloedt wordt door demonen, krijg je gedachten, gevoelens, neigingen, dromen, enz. die je eigenlijk niet wilt. De vuiligheid die eigen is aan die demon, wordt nadrukkelijk in jouw leven gebracht. Er zijn veel meer mensen die daar last van hebben, dan je zou durven vermoeden. De psychiatrie barst van mensen die gekweld worden door demonen. Zonde is dus niet alleen dodelijk omdat het tegen Gods liefde, reinheid en goedheid in gaat en jou belemmert in je relatie met je hemelse Vader. Het opent ook poorten in jouw leven voor de demonen van satan, om je huis als het ware te bezetten en je een gevangene te maken van hun eigen vuiligheid.
 
Daarom is het zo belangrijk dat je keihard breekt
met elke vorm van seksuele onreinheid
 
God is je vader, die je wil helpen. God veroordeelt je niet, maar als jij kiest voor onreinheid, dan plaats jij jezelf onder heerschappij van satan.
 
Wees alsjeblieft radicaal en echt. Wees geen slaaf van het kwaad, maar wees een vrijwillige dienaar van het goede. Het ene brengt eeuwige dood en verderf, het andere brengt eeuwige vreugde en leven.
 
(Bron: Real-Life .nl)
Reacties
 
 
 
Hoe kan ik verleiding weerstaan?
 
"Soms word ik verleid om toe te geven aan verkeerde verlangens.
Hoe kan ik daar weerstand aan bieden?"
 
Deze vraag kreeg ik deze ochtend in mijn mailbox. Omdat veel mensen met verleiding worstelen, plaats ik het antwoord dat ik terugschreef online. Neem tijd met God... Dat is het belangrijkste. Want als je vol wordt van Hem, zul je geen leegte meer hebben, die gevuld moet worden door iets anders. Neem daarom voldoende tijd om bij God te zijn. Hij wil je innerlijk vullen met leven dat je dieper bevredigt dan wat ook. Hij is de gever van alles wat echt goed is. Dat ervaar je pas als je echt tijd neemt om te genieten van zijn liefde. Zie de valstrik achter elke verleiding... De duivel verleidt ons, zoals je een muis verleidt: je plaatst een lekker geurend stukje kaas voor de muis, maar als ze toehapt, klapt de muizeval in haar nek. Onthoud dat altijd. Op gebied van porno bijvoorbeeld, zegt de Bijbel: de vreemde vrouw is een DEUR NAAR HET DODENRIJK. Ze lokt je met haar vlijerijen, maar haar bed is je graf. Als je jezelf daar altijd aan herinnert, weet je dat het niet gratis is, om te spelen met onreinheid en andere zonde. Geef niet op... Soms moet je een strijd leveren die hevig is, maar als je niet opgeeft, krijg je overwinning. Hoe meer je volhoudt, hoe sterker je wordt. Je zult meer en meer overwinning krijgen, als je niet opgeeft. Weet dat God je helpt en vergeeft... Maak je eens een fout, dan wijst God je niet af, maar dan staat Hij met open armen klaar, om je te vergeven en je weer te herstellen. Dat is belangrijk om altijd te onthouden. God is je Vader die jou NIET KWIJT WIL! Hij is geen boze boeman die je de deur uitschopt. Hij is je Vader die je wil helpen. Weet dat God ECHT GELUK en ECHTE VREUGDE GEEFT... God is de bron van liefde, de gever van vrijheid en plezier. Hij geeft veel betere en veel mooiere dingen dan de wereld. Wat de wereld je te eten geeft, bederft in je maag en maakt je lichaam ziek en vuil. Wat God je te eten geeft, smaakt lekker en geeft je kracht en een gezond lichaam, met levenslust. God geeft je het ECHTE. Hou dat voor ogen als je weer naar de wereld verleid wordt. Weet dat God je iets veel beters geeft en dat je dat GOEDE zult missen als je toegeeft aan het slechte van de wereld. Liefde, seks, vriendschap, geluk, plezier heeft GOD gemaakt. Hij wil dat je er echt op een mooie manier van geniet. Dat kan alleen als je Hem echt volgt. Dan zul je het geluk ervan proeven. Gooi dat geluk niet weg, door toe te geven aan vuiligheid.
Als je deze dingen in gedachten houdt, zul je sterker staan. God houdt van je. Hij helpt je en HIJ VERGEEFT JE! Prent dat jezelf goed in.
 
Onderschat de verwoestende, dodelijke gevolgen van zonde NOOIT! Dat is belangrijk om te weten. Als je voorbij het aantrekkelijke, opwindende kijkt naar de dood die erop volgt, in je hart, geest en je leven, dan helpt dat je om rein te blijven.

Kies voor God, dan kies je voor het LEVEN. Kies voor zonde en je kiest voor de DOOD. Dat is waar je over na moet denken.

 
Niemand is ooit echt gelukkig geworden door die dingen te doen waarvan we diep in ons hart weten dat ze fout zijn. Het kwade brengt verwoesting met zich mee, hoedanook. Of het nu verwoesting is in je liefdesleven je gezondheid, je gedachtenleven, je emoties of je werk. Er zal altijd vernietiging binnensluipen. Het leven zal wijken en de duisternis zal je leven beheersen, in een bepaald opzicht. Dat hoef je niet te willen. Je kunt kiezen voor zuiverheid en waarheid, voor liefde en geluk. God geeft het je. Doe gewoon wat Hij wil en sta sterk in het vechten tegen zonde. Geef het echte geluk niet op, in ruil voor een stomme vervanging ervan, die tijdelijk is en je leeg achterlaat. Vecht voor je vrijheid. Het is de moeite waard.
 
(Real - Life.nl)
Reacties
 
 
 
Seksualiteit
 
Seksualiteit is een onderwerp waar we al vaak over hebben geschreven, omdat Chris in de praktijk ziet hoe belangrijk het is mensen toe te rusten op dit gebied. In dit artikel delen we onze visie op seksualiteit met u, in de hoop dat het u zal helpen uw visie - waar nodig - verder te ontwikkelen én deze ook over te brengen op uw kinderen. Bijbels kaders Veel mensen denken dat de Bijbel weinig te zeggen heeft over seksualiteit. Vaak komen we niet verder dan de tekst uit Genesis 2:24: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn.' Dat is een belangrijke tekst, maar zeker niet de enige. Als we de Bijbel beter bekijken, dan lezen we veel meer over de kaders die God geeft met betrekking tot seksualiteit. Het begin Toen God de aarde schiep, keek hij iedere dag met tevredenheid terug op wat Hij had gemaakt: ‘En God zag dat het goed was'. Nadat God de mens schiep, reageerde Hij echter anders. Voor het eerst in het scheppingsverhaal lezen we dat iets niet goed was. Wat? Dat de mens alleen was (Genesis 2:18).

Dan besluit God: ‘Ik zal hem (de mens) een hulp maken die bij hem past.' Wat dan gebeurt is één van de mooiste dingen die God ooit heeft gedaan. Hij neemt een rib van Adam - maakt hem dus incompleet - en vormt uit die rib Eva: de vrouw van Adam. Als Adam wakker wordt en Eva ziet, reageert hij enthousiast: ‘Eindelijk! Iemand die bij mij past! Iemand die mij compleet maakt.' ‘En daarom', zegt God, ‘zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.' Seksualiteit is dus een eenwording van man en vrouw binnen een door God ingesteld verbond (het huwelijk). Samen - man én vrouw - weerspiegelen zij Gods heiligheid (1 Kor. 12:12, Ef. 5:25-27). Seksualiteit en onze maatschappij Juíst omdat Gods beeld en heiligheid worden weerspiegeld door de eenwording tussen man en vrouw, is seksualiteit een terrein waarop de boze erg actief is: hij doet zijn uiterste beste om het beeld van seksualiteit te verdraaien. Iedereen die een beetje om zich heen kijkt, ziet dat hem dit aardig lukt. Oók in christelijke gezinnen.

Maar de kijk die de maatschappij op seksualiteit heeft, is toch echt een hele andere dan die van God! De maatschappij wil ons laten geloven dat seksualiteit alleen bestaat uit een technisch verhaal: het moet lekker zijn en jíj moet je er goed bij voelen.

Het woord van God leert ons dat seksualiteit méér is dan alleen een technische handeling. Dat het gaat over wie je bent als persoon. Dat seksualiteit wat doet met je gevoelens en je emoties, met je wezen als mens (Hooglied 4:9-11). Dat je je lichaam van God hebt gekregen om Hem mee te eren (Rom. 12:1). En dat seksualiteit door God gegeven is binnen de veilige kaders van een door God ingesteld verbond: het huwelijk (Gen. 2:24). Met kinderen praten over seksualiteit Als wij - als christenen - deze boodschap niet overbrengen op onze kinderen en tieners, dan doet niemand het. Het is onze opdracht om hen de waarheid - Góds waarheid - te leren over liefde en seksualiteit. God zelf geeft ons de opdracht om onze kinderen te onderwijzen over Zijn principes én deze ook voor te leven (zie Deut. 11:18-19).

Praten over seksualiteit gaat het beste als we ervoor kiezen dit onderwerp een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de opvoeding. Seksuele opvoeding begint al op jonge leeftijd: de veiligheid die een kind ervaart, het lichamelijk contact met de ouders (knuffelen), de mate waarin het kind ervaart dat het er mag zijn.

Gedurende de peuter- en kleuterleeftijd komen kinderen meestal zelf met vragen. Neem de tijd om deze vragen te beantwoorden. Lees de boekjes samen door en praat erover. Als praten over seksualiteit wordt geïntegreerd in het hele leven, zal het ook gemakkelijker zijn met kinderen te praten als ze de tienerleeftijd bereiken.

Maar liefst 88 procent van de tieners geeft aan dat ze graag meer van hun ouders hadden willen horen over seksualiteit! Blijf daarom ook in deze leeftijd aandacht besteden aan het onderwerp. Open discussies in het gezin over de betekenis van seksualiteit, voorbehoedsmiddelen en seks voor het huwelijk. Niet van een leien dakje Dat u als ouder/opvoeder een belangrijke rol speelt in de beeldvorming van uw kind met betrekking tot seksualiteit, mag duidelijk zijn. Dat u het misschien niet altijd even makkelijk vindt om over dit onderwerp te praten, is begrijpelijk. Maar het hoeft niet allemaal van een leien dakje te gaan. Het geeft niets als u even niet weet wat te zeggen of als uw tieners merken dat u het een lastig onderwerp vindt om over te praten. Het gaat erom dát u erover praat en uw kinderen de waarheid over seksualiteit en liefde leert.
 
 
Reacties
 
 
 
 
Vraag: "Wat is een gepaste mate van intimiteit vóór het huwelijk?"
 
Antwoord: Efeziërs 5:3 vertelt ons: "Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen”. Alles wat ook maar de “schijn” heeft van sexuele immoraliteit is voor een Christen ongepast. De Bijbel geeft ons geen “lijst” van zaken die als een “schijn” van sexuele immoraliteit kunnen worden aangemerkt, noch vertelt de Bijbel ons specifiek welke lichamelijke activiteiten voor een stel zijn “goedgekeurd” voordat zij met elkaar getrouwd zijn. Maar, het feit dat de Bijbel deze kwestie niet specifiek bespreekt betekent nog niet dat God een “pré-sexuele” activiteit vóór het huwelijk zou goedkeuren. “Voorspel” is er in essentie voor ontworpen om je “gereed” te maken voor de sexuele activiteit. Logisch gezien zou “voorspel” dan ook voorbehouden moeten zijn aan getrouwde stellen. Alles wat als “voorspel” zou kunnen worden beschouwd moet dus vermeden worden tot het huwelijk heeft plaatsgevonden (Het is niet nodig om hier in details te treden). Elke vorm van sexuele activiteit zou beperkt moeten zijn tot getrouwde stellen. Wat kan een stel dan wel doen voordat ze getrouwd zijn? Een dergelijk stel moet elke activiteit uit de weg gaan die hen tot sex kan verleiden, die de schijn van immoraliteit heeft of die als “voorspel” zou kunnen worden beschouwd. Ik zou een stel persoonlijk krachtig aanraden om vóór het huwelijk niet verder te gaan dan het vasthouden van elkaars handen, knuffelen en licht zoenen. Hoe meer een getrouwd stel exclusief met elkaar en met niemand anders te delen heeft, des te specialer en unieker de sexuele relatie binnen het huwelijk zal worden.
 

Lees meer...
 
 
Gebed tot God
 
 
 
Heer en Schepper van hemelen en aarde,
Gij zijt voor mij van 't allerhoogste waarde,
Gij zijt mijn Dierbare en Almachtige God,
in Uw handen leg ik gerust mijn lot,
U wil ik eren en loven met heel mijn ziel,
U bent het, voor wie ik mijn handen vouw en nederkniel,
Wees mij altijd heel nabij,
wees A.U.B. genadig voor mij.
Ik bid tot U, O God,
Leef in mijn hart,
geef mij sterkte in tijden van smart,
Ik vraag U geen rijkdom en geen macht,
maar schenk mij wijsheid, moed en kracht.
't Allerbelangrijkste wil ik U nederig vragen,
Wilt U voor mijn dierbaren zorg dragen?
Behoed ons tegen 't kwade en 't wrede
en vul ieders hart met vrede,
vrede en vrede.
Amen.
 
(onbekend)
 
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Here, U bent Mijn Schoonheid
Rust en Vrede
Bij U vind ik mijn rust
U bent de Bron van Rust
 
@ Beloved Daughter
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genieten van het paradijs van God
Genieten van de schepping
De kleurenpracht
Als een schilderij
Dan denk ik aan een woord:
Harmonie
 
@Beloved Daughter
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank U Here
voor zoveel schoonheid
voor zoveel creativiteit
voor zoveel kleur
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn God
Groot bent U
U bent mijn Vader
U bent mijn God
Here Jezus Christus
U bent mijn Redder
U bent mijn Geneesheer
Ik dank U voor alles
wat U voor mij gedaan hebt.
Laat mijn hart overlopen van dankbaarheid
Alle Glorie en Eer aan U
Aan U alleen
 
@Beloved Daughter
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl