Lovely Garden
...
 
 
 
 
 
 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

   Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

Laatste artikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom in
  Lovely Garden.
 
Een liefdelijke tuin
om doorheen te wandelen
en te genieten.
 
Maar ook om van te leren,
over huwelijk, relaties
en sexualiteit
vanuit bijbels perspectief.
 
 
@Beloved Daughter
 
 

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat je huwelijk zijn als een goede tuin

Hier zijn vijf regels die ik ontdekte om een goede tuin aan te leggen; en we kunnen die zelfde regels toepassen op de huwelijksrelatie tussen man en vrouw.

 

door Zac Poonen, vertaling Michel de Ruijter
1. Gebruik zaad dat bestand is tegen ziekten. De sleutel tot een goede ziektecontrole is voorkoming. We zaaien zaad met onze tong. Verzeker jezelf dat je geen ziekte verspreid met de woorden die je spreekt tegen elkaar. Gebruik woorden die bestand zijn tegen ziekte, als je spreekt. Sommige ziekten zijn te voorkomen door het regelmatig besproeien van de planten. Je zult meedogenloos moeten zijn in met betrekking tot je tong, als je wil voorkomen dat er onkruid in je tuin gaat groeien. Ik hoop dat je het nooit zult toestaan onkruid in je huwelijk laten groeien.
2. Verbeter de grond met groeiverbeteringen. Als je een gelukkig huwelijk hebben wil, moedig dan de ander aan en waardeer de ander. Stop groeiverbeteraars zoals deze in de grond – en het zal je een hele goede oogst opleveren!
3. Vernietig elke plant die ziektes draagt, die niet onder controle te houden zijn. Dit heeft betrekking op activiteiten die oncontroleerbaar geworden zijn en verslavend – zoals het kijken van te veel televisie. Vernietig dat – ik bedoel niet de TV, maar de tijd die er mee verspeeld wordt door teveel te kijken. Zorg dat je dit soort activiteiten in de hand hebt. Deze regel heeft betrekking op ziekten die niet in de hand te houden zijn. Als je er controle over hebt, dan is het goed. Maar het is erg belangrijk dat je zelf de controle hebt over zulke activiteiten.
4. Snij de ziekte bladeren af zodra je ze ziet. Dit betekent dat je op het moment dat je realiseert dat je de andere persoon pijn gedaan hebt – dat is het zieke blad – dat je het meteen afsnijdt. Vraag meteen om vergeving en vergeef onmiddellijk, want dan is het blad afgesneden. Anders kunnen zulke problemen erg groot worden. En nog een ding; Gooi al die zieke bladeren weg. Herinner het verleden niet.
5. Plant niet meer dan waar je netjes voor kunt zorgen. Voorkom overbegroeiing van de planten. Overbegroeiing belemmerd gezonde lucht en voldoende zonlicht voor de planten. Dat betekend dat je niet moet proberen om te veel dingen te doen in de 24 uur van de dag, waardoor je huwelijkstuin verwaarloosd raakt en je gezin je laatste prioriteit wordt. De tuin van je ‘familie’ moet altijd je nummer 1 prioriteit zijn. Overbegroeiing belemmerd voldoende zonlicht (Gods licht) en ook gezonde luchtstromingen (goede gemeenschap tussen de beide echtgenoten).
Dit zijn de wetten die God Zelf heeft gemaakt voor alle tuinen overal ter wereld. Maak dus je familie je eerste prioriteit.


Bron: www.cfcindia.com/nederlands

 

 

 
Reacties

 

Gepinde afbeelding

 

Wandelen met God in de tuin

In het begin wandelde God in de avond door de tuin om de mens te ontmoeten. Lijkt het je niet geweldig om in de avondschemering de levende God, de Almachtige, de Schepper, te ontmoeten en met hem te wandelen? Gewoon even de dag doornemen en genieten? Dat kan. Jij kunt vandaag God ontmoeten en met hem wandelen. Zoals de mens in het begin gewend was zijn leven te delen met God, zo kan dat nu weer. Let maar eens op de parallel tussen het verhaal van Eva en het verhaal van Maria van Magdala.

 

Eva verlaat God in de tuin

In het begin was het goed. De mens leefde in de tuin van God, in de nabijheid van God. Maar op het moment dat de vrouw at van de verboden vrucht werd deze ontmoeting wreed verstoord. Het contact tussen God en de vrouw werd verbroken en haar man volgde haar. Met de zonde kwam ook de dood in de wereld en Adam en Eva werden uit de tuin verbannen. Wandelen met God was niet meer de dagelijkse realiteit.

Maria ontmoet God in de tuin

Duizenden jaren later is er een bijzondere ontmoeting in een tuin in de buurt van Jeruzalem. Jezus is opgestaan uit de dood en verschijnt als eerste aan… een vrouw. Aan een verdrietige Maria van Magdala. Ze zoekt een dode Jezus in het graf, maar vindt hem daar niet. In plaats daarvan ontmoet ze haar levende Heer in de tuin. Ze herkent hem eerst niet, maar gelooft en roept het even later uit tegen de discipelen van Jezus: ‘Ik heb de Heer gezien’. Het contact tussen God en de vrouw is hersteld in een ontmoeting in een tuin. Niet veel later hebben ook de mannen uit de groep discipelen hun Heer gezien.

Jezus dood en opstanding hebben er voor gezorgd dat het weer mogelijk is om God te ontmoeten. Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10: 22: ‘…laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof… .’ Je kunt God naderen of bij hem uit de buurt blijven. God ontmoeten of hem negeren.

Ontmoeting in een gebroken wereld

Jij kunt God ontmoeten. Dat is de mooiste boodschap die je kunt horen. Zwak deze niet af met opmerkingen als: Ja, maar we leven in een kapotte wereld. Het is hier geen paradijs. Niemand zal ontkennen dat deze wereld door en door slecht is. Waar het om gaat is dat Jezus de weg naar God geopend heeft. Jij kunt daardoor vandaag met God wandelen. God zoekt jou in de avondschemering. Maar waar God de schemering bedacht heeft, heeft de mens dit aangevuld met de gloeilamp, de TV en allerhande andere schermen met een verschillende diameter. Of we hebben het te druk met elkaar te ontmoeten in allerlei vergaderingen over hele belangrijke zaken. En God? Die wacht. Buiten in de avondschemering. Wil jij hem ontmoeten? Het kan.

http://wolkmedia.nl/wandelen-met-god-in-de-tuin/

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.

 

Hooglied 4:12

 

 

 

 

Reacties
 
 
 
Wachten tot getrouwd
 
 
Seksualiteit is een onderwerp waar we al vaak over hebben geschreven, omdat Chris in de praktijk ziet hoe belangrijk het is mensen toe te rusten op dit gebied. In dit artikel delen we onze visie op seksualiteit met u, in de hoop dat het u zal helpen uw visie - waar nodig - verder te ontwikkelen én deze ook over te brengen op uw kinderen. Bijbels kaders Veel mensen denken dat de Bijbel weinig te zeggen heeft over seksualiteit. Vaak komen we niet verder dan de tekst uit Genesis 2:24: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn.' Dat is een belangrijke tekst, maar zeker niet de enige. Als we de Bijbel beter bekijken, dan lezen we veel meer over de kaders die God geeft met betrekking tot seksualiteit. Het begin Toen God de aarde schiep, keek hij iedere dag met tevredenheid terug op wat Hij had gemaakt: ‘En God zag dat het goed was'. Nadat God de mens schiep, reageerde Hij echter anders. Voor het eerst in het scheppingsverhaal lezen we dat iets niet goed was. Wat? Dat de mens alleen was (Genesis 2:18).

Dan besluit God: ‘Ik zal hem (de mens) een hulp maken die bij hem past.' Wat dan gebeurt is één van de mooiste dingen die God ooit heeft gedaan. Hij neemt een rib van Adam - maakt hem dus incompleet - en vormt uit die rib Eva: de vrouw van Adam. Als Adam wakker wordt en Eva ziet, reageert hij enthousiast: ‘Eindelijk! Iemand die bij mij past! Iemand die mij compleet maakt.' ‘En daarom', zegt God, ‘zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.' Seksualiteit is dus een eenwording van man en vrouw binnen een door God ingesteld verbond (het huwelijk). Samen - man én vrouw - weerspiegelen zij Gods heiligheid (1 Kor. 12:12, Ef. 5:25-27). Seksualiteit en onze maatschappij Juíst omdat Gods beeld en heiligheid worden weerspiegeld door de eenwording tussen man en vrouw, is seksualiteit een terrein waarop de boze erg actief is: hij doet zijn uiterste beste om het beeld van seksualiteit te verdraaien. Iedereen die een beetje om zich heen kijkt, ziet dat hem dit aardig lukt. Oók in christelijke gezinnen.

Maar de kijk die de maatschappij op seksualiteit heeft, is toch echt een hele andere dan die van God! De maatschappij wil ons laten geloven dat seksualiteit alleen bestaat uit een technisch verhaal: het moet lekker zijn en jíj moet je er goed bij voelen.

Het woord van God leert ons dat seksualiteit méér is dan alleen een technische handeling. Dat het gaat over wie je bent als persoon. Dat seksualiteit wat doet met je gevoelens en je emoties, met je wezen als mens (Hooglied 4:9-11). Dat je je lichaam van God hebt gekregen om Hem mee te eren (Rom. 12:1). En dat seksualiteit door God gegeven is binnen de veilige kaders van een door God ingesteld verbond: het huwelijk (Gen. 2:24). Met kinderen praten over seksualiteit Als wij - als christenen - deze boodschap niet overbrengen op onze kinderen en tieners, dan doet niemand het. Het is onze opdracht om hen de waarheid - Góds waarheid - te leren over liefde en seksualiteit. God zelf geeft ons de opdracht om onze kinderen te onderwijzen over Zijn principes én deze ook voor te leven (zie Deut. 11:18-19).

Praten over seksualiteit gaat het beste als we ervoor kiezen dit onderwerp een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de opvoeding. Seksuele opvoeding begint al op jonge leeftijd: de veiligheid die een kind ervaart, het lichamelijk contact met de ouders (knuffelen), de mate waarin het kind ervaart dat het er mag zijn.

Gedurende de peuter- en kleuterleeftijd komen kinderen meestal zelf met vragen. Neem de tijd om deze vragen te beantwoorden. Lees de boekjes samen door en praat erover. Als praten over seksualiteit wordt geïntegreerd in het hele leven, zal het ook gemakkelijker zijn met kinderen te praten als ze de tienerleeftijd bereiken.

Maar liefst 88 procent van de tieners geeft aan dat ze graag meer van hun ouders hadden willen horen over seksualiteit! Blijf daarom ook in deze leeftijd aandacht besteden aan het onderwerp. Open discussies in het gezin over de betekenis van seksualiteit, voorbehoedsmiddelen en seks voor het huwelijk. Niet van een leien dakje Dat u als ouder/opvoeder een belangrijke rol speelt in de beeldvorming van uw kind met betrekking tot seksualiteit, mag duidelijk zijn. Dat u het misschien niet altijd even makkelijk vindt om over dit onderwerp te praten, is begrijpelijk. Maar het hoeft niet allemaal van een leien dakje te gaan. Het geeft niets als u even niet weet wat te zeggen of als uw tieners merken dat u het een lastig onderwerp vindt om over te praten. Het gaat erom dát u erover praat en uw kinderen de waarheid over seksualiteit en liefde leert.
 
 
Reacties

 

Relaties en seksualiteit

Geen kant-en-klare regels

Veel verhalen in de bijbel gaan over gevoelens en passies van mensen. Een regelrechte stem krijgen ze zelfs in gedichten. Daarin komt jaloezie, hartstocht, begeerte en verdriet aan bod, en ook verliefdheid en seksualiteit. Het Hooglied is een verzameling liefdesliederen, gedichten waarin twee mensen hun liefde bezingen. Ze klinken vrolijk en speels, maar ook hartstochtelijk en vaak erotisch. Een meisje verlangt naar haar geliefde. En de jongen droomt van het meisje. Hij bezingt haar schoonheid in beelden uit de natuur. Ze liefkozen elkaar in de wijngaarden en tussen de bloemen.

Misschien vraag je je af wat de bijbel over liefde, seksualiteit en erotiek zegt. Kant- en klare regels geeft de bijbel niet. Maar uit veel verhalen en gedichten kun je opmaken hoe mensen van toen met relaties en seksualiteit omgingen en wat Gods bedoeling daarmee is. Een paar dingen vallen op:

Lichaam

In de wereld van het Oude Testament is het ondenkbaar dat mensen hun lichaam zouden verwaarlozen. Ze gaan in bad, parfumeren zich en gebruiken lichaamscrèmes en olie, ze kleden zich feestelijk aan. Vrouwen en mannen worden mooi genoemd en geprezen om hun uiterlijk. David is mooi, zijn dochter Tamar is mooi. Die lichamelijke schoonheid wordt in het Hooglied nadrukkelijk bezongen. Overigens zegt de bijbel zelden dat iemand lelijk is. Voor ons betekent dit alles dat we ons lichaam goed moeten verzorgen en dat we ervan mogen genieten.

Verlangen

In de kerken werd het onderwerp 'seks' vroeger met geheimzinnigheid en schaamte omgeven. Seks was uitsluitend bespreekbaar als het over de voortplanting ging. Maar de bijbel laat nu juist zien dat lichamelijke verlangens en seksualiteit bij ons horen, en dat God dat zo heeft bedoeld. Je bent een schepsel van God en dus ben je geschapen met je lichamelijke verlangens. Je hebt behoefte aan intimiteit, precies zoals je behoefte hebt aan zuurstof of voedsel.

De bijbel laat zien dat seksualiteit alleen tot zijn recht komt als ze is verbonden met eerbied en respect, in een relatie van liefde en trouw. Het is niet de bedoeling alleen je eigen behoefte te bevredigen en een ander daarvoor te gebruiken. Je mag iemand niet tot seks dwingen. Je kan namelijk ook niet iemand tot liefde dwingen. Het is pas goed als twee mensen zich aan elkaar geven, vrijwillig en uit liefde. In 2:7 staat letterlijk: 'wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil'. Dat betekent onder andere: 'wacht op elkaar, wacht tot je er allebei aan toe bent'.

Vaak zie je in de bijbel dat de liefdesrelatie tussen man en vrouw gebruikt wordt als beeld van hoe liefdevol God met ons omgaat. God dwingt zijn volk niet om van hem te houden, maar verlangt wel naar zijn nabijheid. Niet voor niets wordt Hooglied in de Joodse traditie voorgelezen tijdens Pesach. Pesach is het feest van de bevrijding uit de slavernij, een feest over de liefde tussen God en zijn volk. Hooglied is de lofzang op die liefde.

Gelijkheid

De gedichten in het Hooglied zijn eigenlijk heel modern. De stemmen zijn verdeeld over twee gelijkwaardige mensen. De jongen en het meisje zijn beiden even belangrijk en zelfbewust.

http://www.jongerenbijbel.nl/thema/hooglied

Reacties
 
 
Eenheid in het huwelijk
 
 
Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde. (1)
U hebt ons aan elkaar gegeven, om samen een te zijn. (2)
Met U vormen wij een drievoudig snoer, dat niet snel verbroken zal worden. (3)
Wij zullen nooit echtbreken, (4)
maar houden ons huwelijk in ere en zijn elkaar trouw, in alle omstandigheden. (5)
Onze liefde voor elkaar bedekt alles, geloof alles, hoopt alles en verdraagt alles. (6)
Ik zoek niet mijn eigen belang, maar dat van de ander. (7)
Help ons elkaar onderworpen te zijn in de vreze van Christus. (8)
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)
Als de een valt, helpt de ander hem op de been. (10)
Heer, maak ons een, zoals U een bent met de Vader. (11)
 
1. Hooglied 6: 3 2. Genesis 2: 24 3. Prediker 4: 12 4. Exodus 20: 14 5. Hebr. 13: 4 6.
1 Kor. 13: 6 7. 1 Kor. 10: 24 ( Het boek) 8. Efez. 5: 21 9.
Spreuken 27: 17 10. Prediker 4: 9,10 11. Johannes 17: 11
 
DPM
Reacties
 
 
Het gevaar van valse seks
 
Porno is een makkelijke en goedkope om oppervlakkig seksueel genot te ervaren.
Maar het geeft je geen geluk. Geen bevrediging. Je hart blijft leeg, ongelukkig en gefrustreerd.
 
Er is geen liefde, geen intimiteit, geen geborgenheid. Het belangrijkste kenmerk van gezonde mooie seks, het delen van liefde met een ander, is er niet - integendeel. Je bent alleen met een leugen. Het is vals. Maar het is niet alleen bedrog, het is zelfs uitermate schadelijk voor echte liefde en ware intimiteit. Porno vernietigt daardoor een bron van diep geluk. Het is niet makkelijk jezelf los te wringen uit de verstikkende greep van pornografie. Maar als je echt weet hoe verwoestend het is dan helpt dat je om door te bijten, tot je vrij bent. Op deze pagina kun je een lijst vinden met een aantal bekende gevaren van porno. We willen je helpen de levensvernietigende gevolgen ervan onder ogen te zien, zodat je super-gemotiveerd wordt om er voorgoed mee te stoppen. God wil je echte liefde en echte intimiteit leren ontdekken. Dat is oneindig veel mooier en beter dan het onechte. God is de bron van liefde. Hij heeft seks gemaakt. Hij is dus degene die je het echte kan geven. En hij wil je helpen om vrij te worden van de ontaarde, perverse, verwoestende vormen ervan. De voorwaarde om vrij te worden is weldat jij het zelf echt wilt. Lees daarom eens onderstaande tekst. Het zal je aanmoedigen om te breken met het valse en te gaan voor het zuivere.
NIKS LIEFDE
 
God heeft seks heeft bedoeld als een geweldige vreugde tussen man en vrouw. Het is een hemels geschenk van God aan de mens, om samen wondermooie liefde te ervaren. Porno geeft jou tijdelijke egoistische kicks, die niets, maar dan ook niets met liefde te maken hebben. Het gaat enkel en alleen om jouw eigen bevrediging, zonder dat je liefde geeft of ontvangt. Er is geen bevrediging, geen intimiteit, geen liefde. Het is vals, op jezelf gericht en maakt je tot een slaaf van een valse vorm van onechte seks. Porno heeft niets maar dan ook niets met liefde en intimiteit te maken - integendeel!
LEEG
 
Seks zoals God het bedoeld heeft, bevredigt veel meer dan je lichamelijke behoefte: het vult je met een wonderlijk gevoel van aanvaarding, geborgenheid en geluk. Het bevredigt een diepe behoefte van je hart. Dat komt omdat er in ware seksualtieit diepe waardering en koestering van elkaar plaatsvindt. Porno doet dat in het geheel niet. Het laat je nog leger achter, dan je al was. Het benadrukt de leegte in je leven alleen maar.
GEVANGENIS
 
Valse seks maakt je tot een gevangene. Het is iets wat je niet wil loslaten. Veel mensen die beginnen met pornografie of andere vormen van verkeerde seksualiteit, zakken er steeds dieper in weg. Het is letterlijk een gevangenis, waar je niet zomaar uitkomt. Jezus wil en kan je vrij maken, als je je fouten openlijk erkent en ermee breekt. In het artikel HOE WORD JE VRIJ? kun je lezen hoe je vrij wordt. Lees het eens en breng het in praktijk! God wil je bevrijden uit de gevangenis van onreinheid!
VUIL
 
Het hebben van een zuiver hart is een van de belangrijkste vereisten om met God te kunnen leven. Dit zegt de Bijbel: "Wie mogen de berg van de Heer bestijgen, wie zijn heilige tempel binnengaan? Wie rein zijn van hart en handen, geen afgoden vereren, geen valse eden afleggen. Op hen rust de zegen van de Heer, hij doet hun recht." (Psalm 24:3-5) Zonder zuiverheid van hart en handen kun je niet dicht bij God leven. Valse seks vervuilt je gedachtenleven. Je wordt er geestelijk onrein door. Je hele denken wordt pervers. Deze onreinheid houdt je weg van Gods grootheid.
SCHEIDING
 
Valse seks doet een enorme muur ontstaan tussen God en jou. Het is ook een muur tussen jou en andere mensen. Je wordt geisoleerd in je leugenachtige leven met valse minnaars. Het brengt, zonder dat je het beseft, een scheiding tussen jou en God en tussen jou en andere mensen.
LEUGENBEELDEN
 
Porno vult je gedachten met beelden van naakte lichamen, waardoor je niet meer zuiver kunt kijken naar het lichaam van je eigen (toekomstige) partner. Je zult hem of haar immers onbewust vergelijken met de vaak veel mooiere lichamen van opgepoetste en kunstmatig bijgewerkte foto's op internet of TV. Op die manier kan porno je relatie met je ware partner vernietigen. Ik ken een jongeman die een pracht van een vrouw heeft. Slank, mooi en aantrekkelijk. Maar hij kon niet van haar genieten omdat ze niet even gepolijst mooi was als de kunstmatige beelden die hij jarenlang had gezien op internet. Dat is heel triest... God wil je wel helpen om vrij te worden van die beelden zodat je wel met liefde, waardering en dankbaarheid naar je partner te kijken.
 
AFWIJZING
 
Als je je overgeeft aan porno, laat je eigenlijk zien dat je niet gelukkig en tevreden wilt zijn met je (toekomstige) partner. Voor de partner die weet dat de ander met porno bezig is, kan dat een zeer diepe pijn met zich mee brengen. Het veroorzaakt een gevoel van afwijzing en niet-voldoen, waardoor liefde en openheid verloren gaan. Veel gezinnen zijn verwoest door porno. Jouw (toekomstig) huwelijk kan ook verwoest worden, als je eraan toegeeft. Het vernietigt de belofte van trouwe toewijding aan je partner.
 
DEMONEN
 
God heeft je lichaam gemaakt als een zuiver en heilig huis. Je lichaam is bedoeld om een woning te zijn van de heilige Geest van God. Door jezelf over te geven aan porno, open je je geestelijk huis (je innerlijk) voor tal van onreine geesten. Deze geesten kunnen je hele leven gaan beheersen. Ze controleren je gedachten en gevoelens.

Jezus Christus wil je volkomen vrij maken van deze geestelijke gebondenheid. DOOD God zegt in de Bijbel zegt dat een vreemde vrouw een poort is naar het dodenrijk. In de eerste plaats wordt daarmee de geestelijke, innerlijke dood bedoeld. Lees eens aandachtig deze woorden uit de Bijbel: "De dwaasheid is als een vrouw die verleidt, haar lippen zijn zoeter dan honing, haar woorden gladder dan olie, maar ten slotte zijn ze bitter als gif, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Ze sleept je het graf in, ze neemt je mee naar het dodenrijk. Zij wil je afhouden van de weg naar het leven, daarom kiest zij dwaalwegen, zonder dat je het merkt. Kinderen, luister nu naar mij, verwerp mijn woorden niet. Blijf bij die vrouw vandaan, ga zelfs niet langs haar deur, want je zult je eer verspelen, je leven verspelen, zij kent geen medelijden." (Spreuken 5:3) "Ze wist hem te overreden, hem over te halen met haar vleiende woorden. Hij ging onmiddellijk achter haar aan, als een os op weg naar de slacht, als een hert dat in een strik loopt, als een vogel die in een net vliegt. Hij begrijpt niet dat het hem het leven kost, tot de pijl in zijn lichaam dringt. Kinderen, luister nu naar mij, schenk aandacht aan mijn woorden. Laat je niet verleiden door zo’n vrouw, laat je niet door haar meelokken. Want ze heeft al veel slachtoffers gemaakt, tallozen heeft ze van het leven beroofd. Haar huis is het voorportaal van het dodenrijk, daar begint de weg naar de dood. Het is een deur naar de dood. Naar de afgrond." (Spreuken 7:21-27)

VLOEK

God zegent je in overvloed, als je je afkeert van alles wat verkeerd is. Een basisprincipe dat in de Bijbel onderwezen wordt is: Doe het goede en je zult de zegen van je hemelse Vader ontvangen. Doe het kwade en je zult de zegen missen en zelfs onder een vloek komen te staan. Zonder de zegen van God kun je niet leven in blijvende vrede, geluk en vreugde. Kiezen voor het kwade kan wel even genot geven, maar het verwoest je geluk. Daarom zegt God: kies wie je wilt dienen, de duisternis of het licht. Het licht geeft je het leven. Duisternis geeft je dood. Dood in je hart, dood in je liefdesleven, dood in je relatie met God, dood op veel vlakken van je leven. Het schakelt het goede uit en opent de deur voor het kwaad... Kies wie je wilt dienen!

SCHULD

Door jezelf over te geven aan porno blijf je met een schuldgevoel achter, waardoor je niet meer echt open durft zijn naar je (toekomstige) partner toe. Porno kan je relatie verwoesten, omdat je hart niet meer onbesmet is voor je partner, maar een duister geheim koestert. Echte openheid en een echt intieme relatie is daardoor niet meer mogelijk. Je bent gedwongen om als een leugenaar door het leven te gaan. Alleen als je je radicaal afkeert van de leugen en als je je verkeerde daden openlijk bekent, is er bevrijding en herstel mogelijk. En dat is wat God je heel graag wil geven. Durven eerlijk erkennen dat je gevallen bent geeft de mogelijkheid om de schade te herstellen en weer op het rechte pad te komen.

ONRUST

Je gooit je innerlijke rust weg, als je toegeeft aan porno. Schuld brengt altijd onrust met zich mee. Een bedrukt geweten veroorzaakt veel spanningen. Als je ver weg blijft van porno, blijf je innerlijk zuiver en bewaar je de innerlijke rust. De rust die een leven in reinheid je geeft, is een grote sleutel tot echt levensgeluk! De vrede van God is een kostbaar geschenk van Jezus, die je niet mag laten roven door de korte bevrediging van seksuele begeerte. De onrust van een bezwaard geweten kan je langzaam maar zeker kapot maken.

LEVENSDOEL

Porno staat de volmaakte uitwerking van Gods plan met je leven in de weg. Ongehoorzaamheid aan God belemmert zijn plan met je leven. Een boom die zijn wortels uitslaat naar giftig, water, zal ziek worden. Een verziekte boom zal geen goede vruchten dragen. God heeft je geroepen om een boom te zijn, die zijn wortels uitslaat naar zuiver water, zodat je een gezonde, sterke boom bent.

Kies ervoor om een zuiver kanaal van God te zijn. Dan kan Hij een machtig mooi plan met je leven vervullen.
 
RESPECTLOOS
 
Porno steelt je zuivere waardering voor anderen. Je gaat anderen zien als lustobjecten, in plaats van met respect en oprechte liefde te kijken. Heel je denken wordt daardoor vuil en beestachtig. Je kunt mensen niet meer als gewoon mensen zien, maar je ziet een mens als een brok vlees. Je verliest het normale respect voort je medemens. KWAAD Jezelf overgeven aan zaken als porno opent een poort voor duisternis in jouw leven. Als het kwaad een open poort heeft in je leven, kan het veel verwoesting veroorzaken, zowel op geestelijk, emotioneel, psychisch als lichamelijk vlak (ziekte). Satan probeert door verleidingen altijd een ingang te krijgen in je leven. Wees je daar bewust van. Het lijkt soms als een onschadelijk toegeven aan een gevoel, maar het kan een deur openen naar een stroom van duisternis in je leven. Geef er niet aan toe! Vecht, want je leven hangt er vanaf!
GEEN PLAATS
 
Misschen wel het ergste gevolg van leven in seksuele perversie, is dat je daardoor geen plaats krijgt in het koninkrijk van God. Lees wat de Bijbel hierover zegt: "Want u moet goed beseffen, dat iemand die ontucht pleegt, onzedelijk leeft of hebzuchtig is – dat is een vorm van afgodendienst – geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God zal krijgen." (Efeze 5:5) Alle reden dus om te vechten voor je leven - letterlijk!
Doe er alles aan om zuiver en vrij te worden.
 
Het artikel HOE WORD JE VRIJ? kan je alvast op weg helpen.
Investeer alsjeblieft in je vrijheid en je levensgeluk. Niet alleen je aards geluk, maar oo je eeuwig leven met God. Hij wil je vrij! Hij wil je in zijn armen sluiten. Hij houdt zielsveel van je. Ontdek zijn liefde en vecht tot je een vrije man of vrouw bent!
 
(Real-Life)
Reacties
 
 
 
Hoe word je vrij?
 
Hoe word je vrij van de dwingende macht van porno? Alleszins niet door dit te lezen en er niets mee te doen. Wees niet de zoveelste dwaas die het antwoord leest, ermee instemt en vervolgens niet eens de tijd en moeite wil nemen om ermee aan de slag te gaan. Als je echt vrij wilt worden, lees de onderstaande adviezen dan echt met aandacht en breng ze krachtig in praktijk, regelmatig, zoveel als nodig! Sta niet toe dat iets anders je afleidt. Niemand kan jou vrij maken, zonder dat jij het zelf heel graag wilt. Het is jouw wilskracht, jouw keiharde keuze, jouw volharding die het doen. Wat je hieronder leest, is wat Gods vrijheid en herstel brengt. Doorloop alle stappen. Afhankelijk van het feit of je Jezus al langer kent of nog niet, kunnen sommige stappen wat nieuw zijn voor je. Als je vragen hebt kijk dan eens wat langer rond op deze website, zodat je gaat begrijpen waar het over gaat, als we spreken over het bloed van Jezus of demonen. Maar laat niets je tegenhouden om echt VRIJ te worden. Vecht ervoor, want het is letterlijk van levensbelang! Porno is geen spelletje, waar je makkelijk mee om kunt gaan. Het is een diepgeworteld kwaad, dat keiharde actie vraagt, wil je ervan af komen. Zodra je een kiert open laat staan, kan er een sliert van onreinheid naar binnen sijpelen. Het belangrijkste is dan ook een keiharde, radicale keuze; dag na dag. Overloop deze stappen zo vaak als nodig, tot je geheel vrij bent.

Dit zijn de stappen, die je moet zetten:

BELIJDEN

Erken tegenover God dat je iets ernstig fout gedaan hebt, door je over te geven aan porno. Erken (ofwel, belijd) dat je in diepe mate hebt gezondigd. Toegeven en belijden van je fouten is de allereerste stap. Als je ontkent dat je een hele ernstige en grove fout begaan hebt, kan God je niet vergeven. Je moet inzien hoe erg het is dat je jezelf zo hebt laten besmeuren en vervuilen met grove onreinheid. Dit zegt de Bijbel hierover: "Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan." (1 Johannes 1:9, 10) Erken het kwaad dat je deed. Beken dat je schuldig bent. En vraag Gods vergeving, in de naam van Jezus Christus.

KIEZEN

Kies er dagelijks opnieuw voor om rein te leven. Hiermee valt of staat je vrijheid: of je echt kiest en blijft kiezen voor zuiver leven. Kies met heel je hart, elke dag weer. Dit is een keuze op leven of dood. Kiezen voor zuiverheid brengt leven (=eenheid met God), kiezen voor onreinheid brengt dood (=scheiding tussen jou en God). Het is vooral belangrijk om de juiste keuzes te maken, als je je zwak voelt. Geef niet toe, maar wordt een vechter!

ONTVANG VERGEVING

Ontvang vergeving. Door het offer dat Jezus Christus bracht aan het kruis, werd jouw straf weggenomen. God heeft zijn Zoon als verzoeningsoffer laten sterven, voor de schuld van de hele wereld - ook voor jou!

Dit is de kern van de Bijbel: God brengt zelf oplossing voor de overtredingen van de mens, door te sterven voor ons en zo de straf voor onze zonden op zich te nemen. Dat is jouw redding. Het is de grootste kracht in het universum: Jezus die jouw straf heeft gedragen, zodat jij bevrijd kunt worden en in Gods nieuwe zuiverheid kunt gaan leven, elke dag weer! Je kunt dat pas ervaren, als je Gods vergeving ONTVANGT! Hoe schuldig je je ook voelt, als je je fouten erkent en beleden hebt aan Jezus, dan VERGEEFT Hij je. ONTVANG zijn vrijspraak! BEGIN een nieuw leven.

VERGEEF JEZELF

Vergeef jezelf. Als God jou vergeeft, dan moet jij ook jezelf vergeven. Wie ben jij om jezelf niet te vergeven, als de almachtige God jouw wel vergeeft? Zelfveroordeling helpt niemand: jouzelf niet, God niet, je naaste niet. Het is onzin. Zelfs al faal je duizend maal, Jezus vergeeft je steeds opnieuw, als je oprecht en keihard blijft doorvechten om vrij te worden. Jij hebt dus alle reden om niet in schuldgevoel te blijven zitten, maar om op te staan in Gods licht, dat vol liefde op jou schijnt. God vergeeft je! Vergeef ook jezelf. Stap in Gods vergeving en wees vrij!

VECHT NIET ALLEEN

Wees heel eerlijk en open met een vertrouwenspersoon. Dat kan een moeilijke stap zijn, maar het is een hemelse sleutel om vrij te worden en te blijven. Zoek iemand met wie je kunt praten over je worsteling en je verlangen om vrij te worden en bid er samen regelmatig voor. Dit is wat de Bijbel zegt: "Beken dus aan elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van iemand die de wil van God doet, bezit een krachtige uitwerking." (Jakobus 5:16) Het is veel gemakkelijker het kwaad te overwinnen samen met iemand anders, dan op je eentje. Als je getrouwd bent, deel het dan op zijn minst ook met je partner. Durf er eerlijk over te zijn. Dat breekt de macht van duisternis. Openheid is licht, verborgenheid is duisternis. Kies voor het licht, want daar heeft duisternis geen vat meer op je.

VRAAG VERGEVING

Vraag vergeving voor je overtredingen aan mensen om je heen, die eronder geleden hebben: je partner, je kinderen, vrienden, relaties, wie dan ook. Breng je fouten in het licht! Dit is iets wat heel krachtig Gods herstel in je leven brengt: je zonden openlijk erkennen en aan betrokken mensen vergeving vragen. Je vernedert jezelf, waardoor je van God juist herstel van je waarde zult ontvangen.

Dat is voor de meesten een moeilijke keuze. Maar nogmaals: de zegen die je erdoor krijgt, hoe vernederend en pijnlijk het aanvankelijk ook is, is veel groter dan je denkt. Je leeft niet op een eiland. Jouw levensstijl beinvloedt mensen om je heen. Je hebt je partner niet de trouw en de liefde gegeven, waar hij/zij recht op heeft. Dat is verkeerd. Door dat openlijk te erkennen en vergeving te vragen, open je een weg naar diep herstel van vertrouwen en intimiteit.

Mensen die hun zonden durven erkennen, worden uiteindelijk veel hoger geacht door iedereen, dan zij die hun zonden verstoppen. Kies voor openheid en eerlijkheid en je zult Gods licht in je leven ervaren, als een heldere, genezende, versterkende en bevrijdende kracht.

WEERSTAAN

Weersta elke seksuele zonde. Spreek hardop uit, dat je elke vorm van seksuele zonde absoluut weerstaat. In je verleden heb je toegang verleend aan deze zonden. Door uit te spreken dat je ze weerstaat, sluit je deze toegangspoorten af. Dat is een belangrijke stap die je moet zetten. Spreek het met volle overtuiging uit: 'In naam van Jezus Christus weersta ik elke vorm van seksuele zonde, zoals...' Noem specifieke dingen op waaraan je je schuldig hebt gemaakt. Het hardop verwerpen van verleiding is heel krachtig!

STUUR DEMONEN WEG

Stuur onreine geesten (demonen) weg uit je leven. Hierbij kun je ook hulp van andere christenen vragen. Maar helaas zijn mensen die ervaring hebben in het bidden voor bevrijding dun gezaaid. Daarom is het nodig dat je dit in de eerste plaats zelf aanpakt! Je moet weten dat iedereen die gelooft dat Jezus Christus zijn Redder is, een kind van God wordt. Als kind van de almachtige God heb jij gezag over onreine geesten! "Ik geef je macht over de hele legermacht van de boze", zegt Jezus Christus in de Bijbel.

Als jij IN NAAM VAN JEZUS CHRISTUS beveelt dat de geesten van bijvoorbeeld perversie, lust, masturbatie, hoererij, flirten, lichaamsverering, verkrachting, homofilie enz. je leven moeten verlaten, dan moeten ze verdwijnen.

Dat is erg belangrijk, want seksuele zonde brengt demonen in je leven. Geesten zie je niet, maar ze zijn er wel degelijk en ze beinvloeden je denken en je gevoelens. Veel mensen die zich afkeren van porno (of andere perverse seksvormen) merken dat ze het verschrikkelijk moeilijk vinden om rein te worden. Ze worden bestookt met allerlei onreine gedachten en hebben een intense drang naar seks op een onzuivere manier. Dat komt in veel gevallen omdat er geesten zijn, die deze gedachten ingeven.

Stuur deze geesten nadrukkelijk weg uit je leven! Het kan helpen als je je handen op je hoofd en buik legt en dan deze geesten beveelt te verdwijnen. Als je niet bekend met met de geestelijke realiteit, waar de Bijbel over spreekt, dan begrijp ik dat je dit bizar of angstaanjagend kunt vinden. Jezus gaf de gelovigen de nadrukkelijke opdracht om boze geesten uit te drijven. Overal waar Jezus kwam, dreef hij bij duizenden mensen boze geesten uit. Het is een fundamenteel onderdeel van het werk van Jezus op aarde.

Hij wil jou ook bevrijden van onreine geesten, die je geestelijk huis bezet houden. Stuur ze daarom weg in ZIJN NAAM.

BLOED VAN JEZUS

Nog iets wat heel vreemd kan klinken, als je de realiteit van Jezus Christus nog niet hebt ontdekt, is het volgende: het bloed van Jezus Christus beschermt je en bevrijdt je. Dat komt doordat het bloed van Jezus Christus de losprijs is, waarmee God jou heeft vrijgekocht uit de macht van het kwaad. Jezus hing aan het kruis en bloedde uit heel zijn lichaam. Hij was zo bedekt met bloed, dat je nauwelijks nog zag dat Hij een mens was, zegt de Bijbel. Hij was letterlijk het offer dat geslacht werd, voor de vreselijke schuld van heel de mensheid. Het is het bloed van Jezus Christus dat jou vrij maakt van je schuld en onreinheid.

Als jij uitspreekt, dat je jezelf onder het bloed van Jezus stelt, dan plaats je jezelf onder de reinigende, vergevende, wonderlijke kracht van de almachtige God. Nogmaals: het is het bloed van God zelf, dat in Jezus Christus heeft gevloeid, als offer voor jouw fouten. Dat offer is jouw redding. Spreek het hardop uit: "Ik plaats mezelf onder het bloed van Jezus Christus" Het is misschien wat vreemd, maar je zult merken dat het buitengewoon krachtig is.

ONDERWERP JE AAN JEZUS

Onderwerp je geest, ziel en lichaam heel bewust aan Jezus Christus. Doe dat ook hardop, zodat de geestelijke wereld het hoort. Je hebt je hele wezen, je lichaam, geest en ziel onder de heerschappij van onreinheid geplaatst, door toe te geven aan perverse zaken. Nu moet je jezelf heel bewust onder de heerschappij van Jezus Christus en de hemelse Vader plaatsen. Dat breekt de macht van het kwaad op je en laat de kracht van God meer in je doorwerken.

DANK GOD

Dank God voor zijn herstel in je leven. Dank Hem voor het feit dat Hij je vergeeft. Dank Hem voor het feit dat Hij je niet langer veroordeelt. Dank Hem voor zijn liefde en zijn hulp. Dank God voor de heilige Geest die Hij je zo graag geeft, als je erom vraagt.

Door God te danken, breek je de macht van zelfveroordeling en zelfmedelijden en zo open je de weg voor Gods herstel om in je leven te komen. God danken brengt echt de kracht van God in je leven. Onmiddellijk. Je zult dat steeds weer merken. Dit zegt de Bijbel over dankzegging: "Alleen met dankbaarheid eer je mij, alleen zo zul je mijn hulp ervaren." (Psalm 50:23) Een andere vertaling van dit vers, voegt er een extra dimensie aan toe: "Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien." (Psalm 50:32

Maak er een levenshouding van om elke dag God steeds weer te danken. Je zult er verbaasd van zijn hoeveel vreugde en kracht, hoop en moed dat geeft. God dagelijks overvloedig danken is echt een sleutel tot geluk!

HOU VOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Het is van het grootste belang dat je steeds weer en steeds weer en steeds weer opstaat als je weer gevallen bent. Geef nooit op! Lees deze tekst opnieuw en opnieuw en opnieuw en ga door. De overwinnaars zijn niet zij die het van het allereerste begin perfect doen, maar die door verlies en tegenstand heen, door schade en schaamte DOORKNOKKEN! Als je gevallen bent, komt de duisternis met leugen en schuldgevoel om je van God weg te houden. Geef daar niet aan toe. JE BENT GEEN VERLIEZER!!!! JE BENT GEEN VERLIEZER!!! Dat zet ik zo groot en vet, omdat de leugenaar (zoals Jezus de duivel noemt) je altijd leugens wijsmaakt. Een kenmerkende leugen is: Je bent een verliezer. Je kunt niet vrij worden. Het zal je nooit lukken. GELOOF HET NIET!!! Als je echt volhardt, zla God je niet alleen vrij maken, maar dan zal Hij je zelfs tot een machtig licht voor veel andere mensen maken.
Bedenk dat er talloze mensen jou voorgegaan zijn, die door gruwelijke zonden gebonden waren, maar toch bevrijding hebben gevonden en die daarna een instrument van God geworden zijn. Ga dus door. Bid met anderen. Wees eerlijk en open. Durf je fouten erkennen, want dat breekt de macht van duisternis. En doe alles wat je kunt om in de diepe zuiverheid van God te leven. Het zal je rijker en gelukkiger en sterker maken dan wat dan ook. Het korte genot van onzuiverheid is niets tegen de eeuwige vreugde van een zuiver leven met God, in zijn rust, vrijheid en goedheid. Laat het niet roven!
 
(Real-Life)
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl